Nedan finns foton på de flesta av våra möbler. 
Klicka på bilden så blir den förstorad och text med mått visas, inklusive id-nummer, t.ex. 5/92.
Önskas mer information om objektet: Klicka på Kontakt i menyn ovan och ange under "Objekt" id-numret.


Uppdatering gjord i mars 2023

Antikt = återbruk = klimatvänligt!


Below you will find photos of the main part of our objects. Clic on the photo for enlargement and text with measures will appear, including id-number, i.e. 5/92.
For more information about an object: Click on Contact in the menu above and specify under "Object" the id-number

Updating was made in March, 2023

Antiques=recycling=climate consideration!