Nedan finns foton på de flesta av våra möbler. 
Klicka på bilden (med mobilen: peka och sedan två fingrar) så blir den förstorad och text med mått visas, inklusive id-nummer, t.ex. 5/92.
Önskas mer information om objektet: Klicka på Kontakt i menyn ovan och ange under "Objekt" id-numret.

Uppdatering gjord i juli 2024

Antikt = återbruk = klimatvänligt!


Below you will find photos of the main part of our objects. Clic on the photo (with mobile: point and then two fingers) for enlargement and text with measures will appear, including id-number, i.e. 5/92.
For more information about an object: Click on Contact in the menu above and specify under "Object" the id-number

Updating was made in July, 2024

Antiques=recycling=climate consideration!