Nedan finns foton på de flesta av våra möbler. Placera markören på bilden och information visas.

Klicka på bilden så blir den förstorad. Placera markören på bilden så kommer text med mått nederst, inklusive id-nummer, t.ex. 5/92.
Önskas mer information om objektet: Klicka på Kontakt i menyn ovan och ange under "Objekt" id-numret.

Uppdatering gjord i april 2019


Below you will find photos of the main part of our objects. Place the marker on the picture and information will be shown.
Clic on the photo for enlargement. Place the marker on the photo and text with measures will appear below, including id-number, i.e. 5/92.
For more information about an object: Click on Contact in the menu above and specify under "Object" the id-number

Updating was made in April, 2019